להתמודד עם הגורילות

הסקירה הבאה התפרסמה לראשונה במכתב חודש ספטמבר 2020 של קרן אנפה קפיטל אותה אני מנהל: את הסקירה החודש ברצוני להקדיש לרעיון ההשקעה בחברת טלסיס, חברה אשר השותפות החלה להשקיע בה במהלך הרבעון השני של שנת 2019, מניית טלסיס עלתה החודש ב-24% (ומתחילת הרבעון ב-57%) בכך הפכה טלסיס להחזקה השנייה בגודלה של השותפות. לאור העובדה כי…

המשך…