ליסינג, SAAR וכל השאר

בשנים האחרונות, חברות הרכב היוו השקעה פופולרית בקרב משקיעי הערך. החברות נראות זולות כמעט לפי כל פרמטר: מכפילי רווח חד ספרתיים, מכפיל מכירות קטנים מחצי ותזרים מזומנים מכובד (אם לא מחשבים את ההשקעות ההוניות).
חלקן של ההשקעות, כמו פיאט ורנו, אכן היכו את השוק, אך מזלם של משקיעים בחברות זולות אחרות, כגון ג'נרל מוטורס ופורד, שפר פחות. אופייה המחזורי של התעשייה כנראה מחייב תזמון נכון ובחינה של יכולת ההנהלה להשקיע את תקציבי הפיתוח העצומים במוצרים בעלי ROIC גבוה.
בפוסט זה, ובשאיפה בבאים אחריו, אנסה להציג את הכוחות המזיזים את שוק הרכב האמריקאי מאחורי הקלעים. הדיון התקשורתי מתרכז הרבה פעמים ב – SAAR Light Weight Vehicle Sales (הערכה של שיעור המכירות השנתי לפי נתוני המכירות של החודש האחרון, עם התאמה לעונתיות) ובניסיון לחשב את הביקוש לפי ממוצעים רב שנתיים או הצמיחה בתל"ג.
לעומת זאת ישנם אנליסטים אשר מתמחים בבחינת על מכירות הרכב החדש כחלק אחד בלבד ממערכת סביבתית סבוכה המכילה את שוק הרכב המשומש, חברות ההשכרה, אשראי בנקאי, חברות המימון של יצרניות הרכב (Captive Finance) ועוד.
על מנת לקבל קנה מידה, בארצות הברית נמכרים מדי שנה 40 מיליון רכבים משומשים ורק כ 17 מיליון רכבים חדשים.
בפוסט זה, נבחן את נושא מכירת רכבים חדשים בליסינג והשפעתו על שוק הרכב הכללי.

ליסינג – מבוא
לפני שנמשיך בהסבר, יש הבדל בין הליסינג התפעולי המוצע בישראל לזה שבארה"ב. הליסינג בארה"ב דומה יותר להשכרת רכב לתקופה ארוכה, בדרך כלל שלוש שנים. בהסברים אתייחס ל Closed End Lease שהוא הנפוץ ביותר, אך קיימות וריאציות נוספות.
עסקאות ליסינג כאלו החלו באמצע שנות ה – 90 והגיעו לשיאן בשנים האחרונות.
בעסקת ליסינג רכב חדש טיפוסית בארה"ב, הלקוח מקבל רכב חדש ובתמורה הוא מתחייב למספר דברים: להשתמש ברכב במסגרת מגבלת ק"מ, לבצע את הטיפולים השגרתיים בזמן, להחזיר את הרכב במצב תקין וכמובן לעמוד בתשלומים החודשיים.
התשלום החודשי מבוסס על ההפרש בין מחירו של הרכב החדש לבין ערכו בסוף התקופה ("ערך השייר", "ערך שיורי" או Residual Value באנגלית) ועל ריבית אשר שיעורה נקבע בהתאם לדירוג האשראי של הלקוח. התשלומים החודשיים עבור ההחכרה הם לרוב נמוכים מאלו שבהלוואה רגילה עבור רכישת רכב חדש וזאת משום שהתשלומים מבוססים על סכום נמוך יותר (כאמור, הפער בין מחיר הרכב החדש לערכו בסוף התקופה). בסיום תקופת החכירה, הלקוח יכול לרכוש את הרכב תמורת הערך השיורי שסוכם עליו בתחילת העסקה.
בעסקה מסוג זה, הצד המחכיר (Lessor) לוקח על עצמו את הסיכון של מכירת הרכב המשומש. במועד חתימת החוזה הוא צריך להעריך מה יהיה שווי הרכב בעוד שלוש שנים.
אשתמש בדוגמה: לקוח נכנס כיום (2017) לסוכנות וחותם על חוזה החכרה ל-3 שנים. מחירו של הרכב כיום 20,000$. נניח שלפי חישובים היסטוריים, ערכו של רכב כזה בעוד שלוש שנים הוא 55% מערכו המקורי ולכן ערך השייר במועד חתימת העסקה הוא 11,000$. את היתרה בסך 9,000 דולר נחלק ל-36 ונקבל תשלום חודשי מינימלי של 250$. בהנחה שהמחכיר רציונלי, הוא יבקש תשלום חודשי שגבוה מ – 250$, לדוגמה 300$.
נרוץ קדימה לשנת 2020. נניח ומצב שוק המכוניות המשומשות הכללי או הספציפי לרכב מדגם זה גרוע. רכב יד שניה דומה (אותו דגם ומשנת ייצור 2017) נמכר תמורת מחיר מחירון  9,000$. סביר להניח שהלקוח לא יסכים לשלם 11,000$ עבור הרכב שברשותו  ויחזיר אותו למחכיר. המחכיר בתורו, יאלץ למכור את הרכב בשוק היד שניה ולהכיר בהפסד.

שוק הליסינג ומכירת רכבים חדשים
לאחר הקדמה זו, ניתן להבין שהליסינג הוא כלי מסוכן למדי עבור המחכיר. זהו מכשיר טוב על מנת להגדיל את המכירות והרווחים בהווה תמורת הסיכון להפסד בעוד שלוש שנים (כשיתחלף המנכ"ל?)
הגרף מתאר את אחוז עסקאות רכישת רכב חדש על ידי עסקת החכרה מתוך סך כל מכירות הרכב לצרכנים פרטיים. חשוב לזכור שנתון ה – SAAR הפופולרי מתייחס לסך כל הרכבים הקלים שנמכרים, הן לצרכנים פרטיים והן לציי רכב. לדוגמה, לפי נתוני חודש יוני מעריכים שבשנת 2017 ימכרו  16.54 מיליון רכבים מתוכם 13.1 לצרכנים פרטיים (Retail SAAR).
סדרת הנתונים השנייה היא שיעור השינוי במדד מחירי רכבים משומשים שגילם עד שמונה שנים. הכוונה היא בירידת המחיר שנוספת לירידה הרגילה הנובעת מפחת. לדוגמה, מוצאים את המחיר הממוצע של טויוטה קאמרי בת שנה בשנת 2017 ומשווים אותה לנתונים שהתקבלו עבור קאמרי בת שנה ב – 2016. ישנן מספר חברות אשר מספקות את הנתונים, בגרף זה השתמשנו בנתונים של J.D Power – NADA.


מהגרף ניתן לראות מספר תקופות מעניינות:
1992-1997: עליה רצופה בשיעור עסקאות הליסינג, עד הגעה לשיא של כ 26% בין השנים 97 ו-99. את התוצאה של חגיגה זו רואים כשלוש שנים אחר כך, כאשר מחירי הרכבים המשומשים יורדים בין השנים 2001 ו 2003. ניתן לראות שהם חוזרים לעלות בין השנים 2004 ו 2011, כאשר בשנים אלו חברות הליסינג נהגו בשמרנות. יש ממש "התפוצצות" של מחירי המשומשות בשנים 2009-10 בעקבות מחנק האשראי.
אחת התוצאות של התחזקות מחירי הרכב המשומש, היא שעסקת הליסינג הופכת זולה יותר עבור הקונה. כאמור, התשלום החודשי נקבע כהפרש בין מחיר רכב חדש למחירו הצפוי עוד שלוש שנים. ניתן לשאר, שתקופה ארוכה של עליית מחירים תגרום למחכירים להיות אופטימיים ולהעלות את הערך הצפוי. ומכך להקטין את התשלומים החודשיים. כתוצאה, עסקת הליסינג הופכת למצודדת בהרבה לקונה. את התוצאה של מגמה זו ניתן לראות משנת 2013 ועד ימינו. כמובן שגם שיעורי הריבית הנמוכים הקלו את הקטנת התשלום החודשי. להבנתנו, גובה התשלום החודשי הוא שיקול עיקרי בעיני הצרכן האמריקאי כאשר הוא שוקל רכישת רכב חדש.
הייתי מעוניין לסייג את דברי בכך שכמובן ישנם גורמים נוספים שמשפיעים על מחירי רכבי יד שנייה כמו הנחות על רכבים חדשים, מחיר הדלק, כמות המכירות הכללית (SAAR), מצב הכלכלה, שיעור הריבית וכו'. אבל, לא ניתן להתעלם מהקורלציה הנראית בנתונים.

למה בעצם זה חשוב
למחירי רכבים יד שנייה יש מספר השפעות, כשהעיקרית בניהן היא ירידה בביקוש לרכבים חדשים. נוצר "מעגל קסמים" שגורמיו:

 1. האטרקטיביות של קניית רכב חדש – רוב הרכבים החדשים נקנים תוך כדי טרייד-אין של הרכב הקודם. כאשר המחיר שמתקבל עבורו יורד, הצרכן יתקשה להחליף לרכב חדש.
 2. כאשר הפער בין מחיר רכב חדש לבין רכב שמור (Certified Pre Owned) בין שנתיים-שלוש נהיה גדול מדי, ישנם צרכנים רבים אשר יעדיפו לרכוש רכב משומש על פני חדש.
 3. הפרשה לחובות מסופקים עולה מפני שבמקרה של עיקול רכב הוא כנראה יימכר בפחות מהערך המשוער שלו.
 4. העלייה בהפרשה לחומ"ס גורמת לחברות האשראי להיות זהירות יותר ולהקטין את מספר ההלוואות החדשות.

כפי שניתן לראות, בשנים האחרונות אנחנו נמצאים בטריטוריה לא מוכרת, כאשר שיעור עסקאות הליסינג מתוך מכירת רכבים ללקוחות פרטיים ברמת שיא של כ 30%.
תוצאות תופעה זו כבר ניכרות במחיר רכבי יד שנייה. קשה להעריך במדויק מה יהיו ההשפעות על תעשיית הרכב בארה"ב, אבל קרוב לוודאי שהן לא יהיו חיוביות. בין השאר, אנו חוזים בסטגנציה בכמות הרכבים החדשים הנמכרים מסוף 2016. יש הרואים בשיעור הגבוה אינדיקטור לשיא הסייקל.
בפוסט הבא נעסוק בתמריצי מכירה (Incentives) – הנחות אשר חברות הרכב מציעות ומשמשות כאינדיקטור נוסף למצב התעשייה.

מקורות:
Used Car Market Report – Manheim
NADA – Used Vehicle Prices – 2016 and beyond
בלוג העוסק בנושא

5 תגובות

 1. תודה ברק, פוסט נהדר!

 2. פוסט מצוין! תודה
  תמציתי, עם לא מעט חומר למחשבה.
  עכשיו הרבה יותר ברור הקשר בין מכירות הרכב ואיך הם ממומנים.
  שפו!

 3. מעניין תודה

 4. אחלה פוסט.
  אתה יודע אולי למה אין את מודל הליסינג הזה בארץ?

  • היי דוד,
   המודל הכי קרוב שמצאתי זה מה שמציעה חברת אופרייט ליס בשם ליסינג פרטי. יכול להיות שיש עוד חברות, אבל הם מפרסמים את הפרטים באופן חופשי באינטרנט.

התגובות סגורות