מצב האח"ב (אשראי חוץ בנקאי)

בדצמבר שנה שעברה פרסמתי פוסט אשר עסק בשוויה של חברת אשראי חוץ בנקאי (להלן אח"ב) מתוך הסתכלות על גודל תיק האשראי שלה. הרציונל הוא כי הנכס המרכזי של חברת אח"ב, הנכס עימו מייצרים את ההכנסות, הנו תיק האשראי. בפוסט הצגתי טבלה אשר משווה בין החברות השונות בענף בדגש על היחס בין שווי השוק לתיק האשראי.

המשך…

כמה מחשבות על קמבריה

קמבריה (סימול CAMB בלונדון) היא רשת סוכנויות למכירת רכבים אשר פועלת בבריטניה, אנו מחזיקים בקמבריה מהרבעון האחרון של 2018, נכון למועד כתיבת שורות אלה קמבריה השיאה לשותפות קרוב ל 30% תשואה.

המשך…