לחבר את הנקודות

אם כל העבודות אשר מתוכננות בתחום התשתיות בשנים הקרובות יצאו לביצוע, אין מספיק קבלני תשתיות בארץ שיכולים להתמודד עם היקף העבודה הצפוי.

מנהל בחברת תשתיות ישראלית 

 

בסוף 2020 כתבתי פוסט על לסיכו, מאז זרמו הרבה מים בנהר וחשבתי שהגיע הזמן לכתוב פוסט עדכון, בתמצית אני חושב שהדוחות החלשים מהשנה הנוכחית "מסתירים" בקרבם צבר הזמנות אשר יוביל בשנים הקרובות לריווחיות גבוהה מאוד וחסרת תקדים עבור לסיכו, בנוסף אני סבור כי שינוי אסטרטגי אשר מוביל המנכ"ל, אייל לשמן, משביח את החברה ושם אותה בעמדה מצויינת לקראת העתיד. בפוסט הנוכחי לא אחזור על רקע החברה, למי שמעוניין להעמיק ניתן לקרוא את הפוסט שקישרתי למעלה או תזה מקיפה אשר פרסמתי באתר SumZero בשנת 2020.

מאז פרסום התזה המניה עלתה בכ-40% וזאת אחרי שירדה משמעותית מהשיא שקבעה במאי השנה במחיר של 8.45 ש"ח למניה, כך נראה גרף המניה:

אלה שינויי התשואות החודשיים החל מדצמבר 2020:

העליה בדצמבר 2020 נבעה ברובה מדיווח על זכיה בפרויקט אסטרטגי בגאנה. העליות הנאות בחודשים פברואר-מאי נבעו להערכתי מהכרזה של אינטל על פרויקט הרחבת מפעל הייצור בקריית גת וממידע אשר החל לזרום לשוק על מכרזים ועבודות מקדמיות לקראת פרוייקט שהוא ככל הנראה חסר תקדים בהיקפו, משיחות אשר ערכתי בנדון עם מנהלים בתעשייה שמעתי הערכות המדברות על כך שהפרוייקט יספק עבודות צנרת תהליכית לתעשייה המקומית למשך חלק גדול מהעשור הנוכחי ויצריך היקפי כ"א עצומים בעבודות המתכוננות.

בנוסף ביוני לסיכו הנפיקה מניות לפניקס, מיטב ופסגות בדיסקאונט מזערי למחיר השוק באותה נקודת זמן, מה שנתפס כהבעת אמון מצד המוסדיים בחברה.

הירידות בחודש יוני נבעו מתוצאות דוח רבעון ראשון של 2021, דוח אשר הראה שחיקה בשולי הרווח הגולמי ומעבר להפסד, בעיקר על רקע פרויקט הפסדי. הירידה בחודשים אוגוסט וספטמבר נובעת מתוצאות רבעון שני של 2021 אשר הראו המשך שחיקה בשולי הרווח הגולמי, גם פה על רקע פרוייקטים הפסדיים.

החברה מפרסמת מצגות למשקיעים אבל נמנעת מלספק תחזיות מה שמצריך התעמקות רבה בדוחות על מנת לנסות לחבר את הנקודות ולהבין כיצד יכולה להיראות ריווחיות החברה בעתיד, אני חושב שכיום נוצרה הזדמנות המשלבת משוואת סיכוי\סיכון מצויינת למשקיעים בלסיכו לצד סיכון דאונסייד נמוך.

מהות התזה השורית היא שצבר ההזמנות של לסיכו מכיל כיום פרוייקטים ברווחיות גבוהה מזו שראינו בשנים האחרונות, את השפעתם על הדוחות נראה בשנים הקרובות, בנוסף מהלך בניית החברה אסטרטגית יוביל לכך שבסבירות גבוהה יהיו ללסיכו הזדמנויות לפרוייקטים ברווחיות טובה גם בעתיד ולא נראה שחיקה ברווחיות כמו שראינו בשנים האחרונות.

לפני שנדון בעתיד כדאי אולי לדון בעבר ולהבינו, הטבלה הבאה מראה את הכנסות החברה לצד שולי הרווח הגולמי ושחיקתם בשנים האחרונות:

כמו שניתן לראות בטבלה ב-2017 ו-2018 לסיכו פעלה בשולי רווח גולמי אשר קרובים ל-13%, החל משנת 2019 אנחנו עדים למגמת שחיקה מתמשכת, השאלה היא מה מניע מגמה זו? אני חושב שאת רב התשובה ניתן למצוא בדוח השנתי:

הדוח מספק טבלה אשר מפרטת מידע בנוגע לסוגי הפרוייקטים השונים במגזר ההקמה בחברה וחלקם היחסי במחזור ההכנסות, ניתן לראות כי ההכנסות מתחום הצנרת התהליכית קטנו לאורך השנים האחרונות, בהמשך הדוח מופיעה הטבלה הבאה:

מסתבר שעל פרויקטים בתחום הצנרת התהליכית ניתן להרוויח שולי רווח פרוייקטלי גבוהים מ-20% (מעתה אתייחס לרווח הפרוייקטלי כאל רווח גולמי עבור לסיכו), זהו שיעור ריווחיות גבוה לעומת סוגי עבודות אחרות אשר מבוצעות בשולי רווח גולמי חד סיפרתיים.

בעצם השחיקה בשולי הרווח הגולמי של לסיכו בשנים 2019-2021 נבעה בחלקה מקיטון בהיקף הפרויקטים בתחום הצנרת התהליכית, אבל כעת יש מגה פרויקט עצום בדמות הרחבת מפעל אינטל בקריית גת אשר יפרנס את עולם הצנרת התהליכית הישראלית שנים רבות, יצא לי לשוחח עם מספר חברות, ציבוריות וכן פרטיות אשר מעורבות במכרזים שונים הקשורים להרחבת מפעל אינטל בקריית גת, הרושם שקיבלתי הוא שאכן מדובר בפרויקט אשר יצריך עבודות בהיקף משמעותי למשך מספר שנים לא מבוטל.

אם צריך למפות את לסיכו על ציר מסויים של יכולות, אני מעריך שיש בישראל כ-15 קבלני תשתיות אשר יכולים לקחת פרויקטים בהיקף גדול מ-100 מיליון ש"ח (ברשותכם מעתה הביטוי "מיליון ש"ח" יוצג בראשי התיבות מלש"ח), לסיכו נמנית על קבוצה זו, אך אינה אחד השחקנים הגדולים בתחום. בתחום הצנרת התהליכית פועלים 4-5 שחקנים משמעותיים ולסיכו היא אחת החברות הבולטות בקבוצה אם לא הבולטת מכולן. בנוסף בגלל היקף הפרויקט בקריית גת ניתן להניח כי כל השחקנים הרלוונטיים יקחו חלק בעבודות המתוכננות.

בחודש יולי השנה דיווחה לסיכו על זכייה במכרז רלוונטי במסגרת העבודות בקריית גת:
מההודעה נראה כי זהו פרוייקט בשולי רווח גולמי אשר תואמים למה שניתן להרוויח בתחום הצנרת התהליכית, כאמור להערכתי 20%+, זהו מכרז אחד מתוך רבים ואני מעריך כי בחודשים הקרובים נתבשר על זכיות נוספות של מכרזים לעבודות בקריית גת.

נראה אם כן כי בשנים הקרובות ללסיכו יש הזדמנות לזכות במספר עבודות בהיקף משמעותי ובשולי רווח גבוה, מה שבתורו יחזיר את שולי הרווח של החברה לרמות שראינו בשנים 2017-2018.

עכשיו נשאלת השאלה הבאה- לסיכו היא חברה פרויקטאלית, האם לא נכון להניח כי בשלב מסויים "הבאר" של פעילויות הצנרת התהליכית תתייבש ונחזור לעולמות פעילות בשולי רווח גולמי נמוך? להערכתי החברה בונה את עצמה אסטרטגית על מנת לא להיות שוב תלויה בתחום הצנרת התהליכית כמנוע רווח מרכזי, נסתכל בשקף ממצגת המשקיעים אשר פורסמה בחודש מאי השנה:

 

השקף, בדגש על השימוש בצמד המילים "פוטנציאל עתידי" מראה את הכיוון האסטרטגי של החברה, כיוון אשר כולל בניית שתי זרועות בינלאומיות, אחת בארה"ב ואחת בגאנה\אפריקה, החזון להבנתי הוא בניית לסיכו כחברת אחזקות שיש לה שלוש זרועות עצמאיות אשר מספקות מספר מנועי צמיחה בלתי תלויים, כאשר זרוע אחת  נחלשת, זרוע אחרת יכולה לייצר הזדמנויות לפרויקטים בשולי רווח משביע רצון, אני חושב שזהו מודל מודל נכון עבור חברת תשתיות, הצלחה בבניית החברה במתווה זה, תמנע בעתיד שנים בהן חווים ירידה בשולי הרווח עקב היעדר פרויקטים בתשואה גבוהה יותר.

זרוע ארה"ב– בשנת 2020 לסיכו רכשה שתי חברות תשתית אמריקאיות אשר פועלות במדינות מסצ'וסטס וצפון קרוליינה, להבנתי אלה חברות אשר פועלות כבר כ-30 שנה בתחום תשתיות כבישים והן נרכשו מהמייסד. להערכתי בתוך הנישות השונות בעולם התשתיות קבלנות כבישים היא נישה בעלת סיכון נמוך יחסית, זו כנראה הסיבה אשר הובילה את לסיכו להחליט לרכוש חברות בתחום וכך להיכנס לשוק בארה"ב, זו רגל בדלת של שוק ענק אשר, בדומה לישראל, הולך להנות בשנים הקרובות מרוח גבית בדמות תוכנית ממשלתית רחבה להשקעה בתשתיות.

בביאור המגזרי בדוחות עולה תמונה מאוד מעניינת בכל הקשור לרווחיות בארה"ב:

הפעילות בארה"ב יושבת במגזר האחזקה ונראה כי שולי הרווח הגולמי שם גבוהים ועומדים על ~24%, כלומר כבר כיום חלק מצבר ההזמנות של לסיכו כולל עבודות בארה"ב בשולי רווח גולמי אשר מזכיר את הרווחיות שקיימת בארץ בעבודות בתחום הצנרת התהליכית.

להבנתי כיום עקב תוכניות פדרליות והעברת כספים ישירה מהממשל לאזרחים קיים קושי עצום בהשגת עובדים למשרות בעולמות התשתיות, מגמה זו בתורה עוצרת עבודות, אני מניח שמגמה זו תשתנה בהמשך השנה ונראה בדוחות גידול בארה"ב אשר ינבע ממימוש הצבר הקיים.

לטווח הבינוני לסיכו תנסה להשביח את הזרוע האמריקאית וייתכן ובעוד שלוש שנים נראה זרוע אשר מייצרת 200 מלש"ח הכנסות לשנה בשולי רווח גולמי של 20%+, מה שבתורו יתרום מעל ל- 40 מלש"ח רווח גולמי לשנה, לסבר את האוזן ב-12 חודשים האחרונים כל הרווח הגולמי שלסיכו ייצרה עמד על 43.2 מלש"ח, הצלחה בארה"ב יכולה להיות מאוד דרמטית עבור לסיכו.

זרוע גאנה– כאמור בדצמבר 2020 לסיכו פרסמה דיווח בדבר זכיה בפרויקט גדול עבור חברת המים הלאומית של מדינת גאנה, הפרויקט בהיקף של 85 מיליון יורו (~320 מלש"ח). לקח הרבה שנים לפרויקט זה להבשיל, בין היתר כי זהו פרויקט אשר מגיע עם "חליפת" מימון בינלאומית של האיחוד האירופאי, הכסף עובר לחשבון הבנק של לסיכו ישירות מגופים של האיחוד האירופאי ובדרך יש ביטוח של חברת ביטוח סחר איטלקית, אין מעבר של כספים בין נציגי הממשלה המקומית ללסיכו.

התקשרות כזו מקטינה משמעותית סיכונים פיננסיים בעסקה, היא לוקחת זמן להשלמה כי בגין מעורבותו, האיחוד דורש הצגת אסמכתות ובטוחות שונות בכל הקשור להשפעות הפרויקט על נושאים כגון איכות הסביבה, זכויות אדם ועוד. יתרון נוסף להתקשרות מסוג זה היא שאינה עוברת דרך הליך מכרזי ועל כן שולי הרווח גבוהים יותר. באופן טבעי לא לוקחים סיכון גיאו-פוליטי של מדינה אפריקאית ללא שולי רווח נאותים, לסיכו לא פירטה בדוחות לגבי הרווחיות הצפויה באפריקה אבל מהסתכלות על חברות מקבילות אשר פועלות באפריקה ניתן להניח ברמת וודאות גבוהה שגם פה שולי הרווח הגולמי בגין הפרויקט גבוהים מ-20%.

אם נחזור לשקף ממצגת החברה, ניתן לראות שיש פוטנציאל לעוד פעילויות סביב הפרויקט בגאנה, להערכתי סיום מוצלח של הפרויקט בגאנה יאפשר ללסיכו לגשת למגוון רחב של מכרזים בינלאומיים דומים המשלבים חליפת מימון של האיחוד. כמו כן הצלחה מול חברת המים הלאומית של גאנה תאפשר ללסיכו להתמודד על עוד עבודות תשתית מול ממשלת גאנה, הידע שנצבר בהקמת פרויקט זה והעברתו לביצוע בעצם מהווה "שכר לימוד" לבניית זרוע מקומית אשר תייצר פרויקטים נוספים בעתיד.

בביאור המגזרי רואים שעד כה הוכרו הכנסות בהיקף 30 מלש"ח מהפעילות בגאנה, עם שולי רווח גולמי נמוכים, אני חושד שזו חשבונאות IFRS והדרך בה מכירים בהכנסות, להערכתי מדובר רק במקדמה שלסיכו קיבלה עבור הפרויקט, אני מעריך שברבעונים הבאים נראה הכנסות גבוהות ובשולי רווח גולמי של 20%+ בגין הפעילות בגאנה, אם זה יקרה זה יתקף את התזה השורית וטענותיי.

 

לחבר את הנקודות

אם נסתכל על הענף, חברות תשתיות בארץ מקבלות לרב מכפילי EV גבוהים מ-20 כפי שניתן לראות בטבלה הבאה:

בדוח הרבעוני האחרון לסיכו דיווחה על צבר הזמנות בהיקף 1.348 מיליארד ש"ח, לזה נוספו ביולי 247 מלש"ח נוספים בגין פרויקט בקריית גת, לצורך הדיון צבר הזמנות של כ-1.6 מיליארד ש"ח, בתוכו 290 מלש"ח בערך מגאנה, 247 מלש"ח מהפרויקט החדש בקריית גת ועוד היקף לא ידוע בארה"ב בשולי רווח גולמי של 20%+, נניח שיש בצבר ההזמנות בגין ארה"ב כעת 63 מלש"ח, אם נחבר את הנקודות הללו נגלה כי יש בצבר הנוכחי עבודות בהיקף 600 מיליון ש"ח בגינן שולי הרווח גבוהים משמעותית מהפעילויות בשנים האחרונות.

לצורך הדיון נניח שבגין אותם 600 מלש"ח שולי הרווח הגולמי יעמדו על 22.5% במשוקלל ועל שאר הצבר נניח הנחה סופר שמרנית בדבר שולי רווח גולמי בגובה 6% במשוקלל, אנחנו מסתכלים על 195 מלש"ח רווח גולמי בצבר הקיים, זה יותר מהרווח הגולמי שלסיכו הרוויחה ב-3.5 שנים האחרונות.

מעבר לכך אני סבור שבשנה הקרובה יהיו זכיות נוספות במכרזים לעבודות בקריית גת וכן צמיחה נאה בפעילות ארה"ב, אני מסתכל על השנים הקרובות ורואה אפשרות לדוחות שיראו כך:

אם לסיכו יכולה באמצעות מימוש צבר ההזמנות ומינוף תפעולי להגיע לרווח תפעולי של כ-55 מלש"ח, במכפיל EV 15, מכפיל די נמוך ביחס למקבילות בענף, אפשר לחשוב עוד מספר שנים על מחיר קרוב ל-18 ש"ח כ-"שווי הוגן" למניה לעומת 5.5 ש"ח כיום. זהו פער עצום ולא הגיוני, אני מעריך כי ככל שהחברה תדלוור את צבר ההזמנות בשולי הרווח הגבוהים וככל שהדוחות ישתפרו, נראה את מחיר המניה מיישר קו לכיוון התמחור והמכפילים של החברות המקבילות.

האם מכפיל EV 24 הוא מכפיל הגיוני לתעשייה? יש שירימו גבה, אפשר לבצע "בדיקת שפיות" ולבחון את המכפילים של התעשייה באתר של דמודראן, אצל דמודראן התעשייה מקבלת מכפיל EV/EBIT 19.8 ויש 61 חברות בתעשייה אשר נכללות בחישוב.

כעת חשוב לי לסייג את נושא ההישענות על מודלים בתזת השקעה- האקסל סופג הכל ואפשר לעוות אותו לאיזה כיון שרוצים, על "היהלום שבכתר" של עולם הערכות השווי, הלוא הוא מודל ה-DCF המפורסם כבר נאמר ש-"DCF הוא כמו טלסקופ החלל האבל, שינוי זוית של מעלה אחת ואתה בגלקסיה אחרת…".

לטעמי הסיבה שחשוב לבנות מודל היא כי הוא מאלץ את המשקיע לחשוב לעומק על השאלה כיצד יראו דוחות החברה בעתיד, בנוסף ואולי הכי חשוב, היכולת לבנות מודל מעידה על כך שהמשקיע ביצע את העבודה הנדרשת והוא מבין מספיק את החברה על מנת לזהות את המשתנים המהותיים אשר ישפיעו על ערכה העתידי. למרות זאת מודל אינו קדוש וצריך לקחת כל מודל בערבון מוגבל, העתיד תמיד לוט בערפל וקשה לבנות תחזית נכונה ומדוייקת, בנקודה זו אני מתחבר לקביעה של ג'ון מיינרד קיינס: "It's better to be roughly right than precisely wrong".

זה מוביל אותי לנקודה של פיטר לינץ' אשר אמר כי תזת השקעה צריכה להיות מתומצתת לפיסקה קצרה שכל אדם יכול להבין, זו הפיסקה שלי על התזה השורית בלסיכו:

בטווח של מספר שנים לסיכו תחצה את רף ה-1 מיליארד ש"ח הכנסות, החברה תפעל בשלוש זרועות משלימות: ישראל, ארה"ב ואפריקה, הללו יהוו מנועי צמיחה נפרדים אשר "יגבו" אחד את השני, כאשר אחד השווקים ייחלש שוק אחר יתחזק ויאפשר לזכות בפרויקטים בשולי רווח משביעי רצון.

במחזור של 1 מיליארד ש"ח ושולי רווח גולמי של 12% לסיכו תציג רווח גולמי של 120 מלש"ח, עלויות התפעול יעמדו על פחות מ-60 מלש"ח וכך לסיכו תרוויח 60 מלש"ח רווח תפעולי ומעלה, מפה כל משקיע יכול לגזור שווי הגיוני ומכפיל ראוי לחברה.

מה קורה אם אני צודק?

נכון למועד כתיבת שורות אלה לסיכו נסחרת ב-EV של ~200 מלש"ח, זה כמובן לא יקר ביחס לחברה שבעתיד הלא רחוק יכולה להרוויח 50-60 מלש"ח רווח תפעולי. שווי השוק של לסיכו עומד כיום על 281 מלש"ח, 62.45% בידי בעלת השליטה, משפחת לשמן וכן בידי שותפיה. כלומר סך הפלוט, סך המניות הזמינות לרכישה, עומד על שווי של ~105 מלש"ח, יש לציין שחלק לא מבוטל מאותם 105 מלש"ח גם הוא מוחזק בידי משקיעים לטווח ארוך.

אם התזה השורית מתפתחת כמצופה המוסדיים בשלב מסויים יתעוררו, עקב מיעוט הסחורה הצפה המחיר יכול לעלות מהר ובעוצמה, זה לא באמת משנה אם לסיכו תחצה את רף ה-1 מיליארד בשנת 2023 או 2024, כל עוד מתקרבים ליעד האסטרטגי המשמעות היא שהחברה עוברת תהליך השבחה ו-1 ש"ח רווח תפעולי של החברה יהיה ראוי למכפיל גבוה יותר מאשר בעבר.

לאורך השנים יצא לי לשוחח מספר פעמים עם אייל לשמן, מנכ"ל לסיכו, וכן עם מספר מנהלים נוספים בחברה, התחושה שלי היא שאייל מדבר לעניין ובחדות. הכיוון האסטרטגי אליו החברה מתפתחת, כפי שאני מבינו, הגיוני ומחויב המציאות, בנוסף מהתרשמותי אייל מספר גם על הכשלונות והקשיים באופן גלוי וללא סיפורי מעשיות, מניסיוני זהו מצרך נדיר בקרב הנהלות במחוזותינו. כאמור בעלי השליטה מחזיקים בכ-62% מהחברה וכיום בני הדור השלישי עובדים בה, יש להם הרבה מאוד Skin in the game ואת כל הסיבות בעולם לאמץ ראייה ארוכת טווח לבניית ערך, לטעמי הם Owner Operators מצויינים אשר בונים ערך לטווח ארוך ויש סיבות טובות לבחור להיות שותף שלהם.

סיכונים

ראשית נכון למועד כתיבת שורות אלה לסיכו הינה חברה הפסדית, לדברי החברה ההפסדים נגרמו מפרויקטים שהסתבכו עקב השפעות הקורונה על המשק בארץ, אין שום הבטחה שהפסדים בגין פרויקטים אלה לא ילוו אותנו גם לשנת 2022.

אף אחד גם לא מבטיח שלא יהיו פרויקטים הפסדיים בעתיד, מוטת שליטה על פעילויות מחוץ לישראל היא מורכבת יותר ולסיכו לא מנהלת שלוחות בחו"ל שנים רבות.

יש השגות על גובה המשכורת שבעלי העניין מושכים מהחברה, יש שיטענו שהמשכורות גבוהות מידי ביחס להיקף הפעילות של החברה ובכך נפגעים בעלי מניות המיעוט.

ענף התשתיות בארץ תלוי בהיקף ההוצאה הממשלתית, נפילת הממשלה או אי יכולת להעביר תקציב אלה ארועים שיכולים לפגוע קשה בענף. בנוסף לעיתים ענף התשתיות מתאפיין בתחרות מחירים שמזכירה "שיסוף גרונות", אין הבטחה שלא יפעל בענף שחקן לא רציונלי אשר יבחר לקחת פרויקטים במחירי הפסד ולא יאפשר לזכות במכרזים לשחקנים רציונלים.

כמובן שהחברה לא נוהגת לספק תחזיות לעתיד, כל מה שכתבתי פה מבוסס על הערכות שלי, אני עלול לטעות ולא להיות בכיוון בכלל.

עוד מחשבות על ענף התשתיות הישראלי ניתן למצוא בפוסט תשתית טובה שפרסמתי במאי השנה

גילוי נאות: לקרן אנפה קפיטל בניהולי יש החזקה במניות לסיכו, אנו עלולים למכור מבלי להודיע בבלוג בכל רגע נתון, כל הכתוב פה אינו בגדר המלצה, על הקורא להניח כי כל מה שנכתב, נכתב מפוזיציה. אינני ערב לדיוק בפרטים והמידע המוצג, אם מצאתם טעות בכתוב אתם יותר ממוזמנים להאיר את עיני, לפני כל החלטת השקעה בשוק הון על המשקיע לבצע בדיקה עצמאית מעמיקה ו\או לקבל ייעוץ רלוונטי. נא לקרוא את הפטור מאחריות.

מדיניות תגובות: אני מתעקש להקפיד בבלוג על תרבות דיון מכבדת ובוגרת, תגובות תוקפניות, מתלהמות וכן הצעות שיווקיות מכל סוג שהוא לא יאושרו

 

 

 

9 תגובות

 1. איציק פרידמן

  נהדר

 2. תודה אייל על הניתוח המעולה !

  אדישות השוק להודעה על ההזמנה מאינטל הפתיעה אותי וגרמה לי לחשוב שאולי אני מפספס סיכון עסקי או גורם שלילי אחר…

  הבדידות המחשבתית של משקיעי ערך קשה לפעמים כיוון שאין עם לעשות "בדיקת שפיות"

  שוב תודה והמשך לכתוב!

  • תודה אורן, הצגת זאת יפה- משקיע ערך הרבה פעמים מחזיק בדעה שרחוקה מהקונצנזוס, זה מצריך בטחון בתזה ובמחקר

 3. סקירה יפה.
  לעצם העניין – אני לא משקיע בחברות בהן הבעלים חולבים אותן על חשבון בעלי מניות המיעוט. לא בשבילי.

  • יאיר, הביקורת על תגמול בעלי השליטה קיימת, עם זאת אני סבור שבהשקעות (ועוד תחומים בחיים) כדאי לא להיות דוגמטי, בין היתר כי לפעמים זה מוביל לכך שלא רואים את היער בגלל עץ כזה או אחר.

 4. מעניין. תודה.
  אם משווים את לסיכו לברן . מי מהן תתן להערכתך תשואה גבוהה יותר ב3-5 שנים הקרובות ?
  חג שמח

 5. סקירה יפה מאוד.
  כל הכבוד על המאמץ, ותודה על השיתוף.

 6. היי אייל,

  להבנתי הפרויקט הגדול של אינטל בקריית גת הוקפא לפני מספר שנים. האם ידוע לך שהוא הולך לצאת לפועל בקרוב?

  • היו מספר עיכובים אבל הרחבת מפעל אינטל בקריית גת יצאה כבר לדרך וזה הוכרז בכלי תקשורת מרכזיים וכדומה, הזכרתי בפוסט מכרז בהיקף ~250 מלש"ח שלסיכו זכתה בו ביולי השנה "לבניית מפעל לייצור גזים לתאגיד בינלאומי בקריית גת", זה חלק מזה, מעבר לכך גיגול מהיר ייתן לך את כל המידע הציבורי שפורסם בנדון.

התגובות סגורות