הסבר פשוט

אם אתה מוכן להשקיע במניות של חברה מסוימת, אתה צריך להיות מסוגל להסביר בשפה פשוטה וברורה מדוע קנית את המניה ,הסבר בשפה שגם ילד בכתה ה' יבין, ההסבר צריך להיות קצר ותמציתי כך שאותו ילד בכתה ה' לא ישתעמם לשמוע אותו
 
 פיטר לינץ'

שוהם ביזנס (שווי שוק 299 מיליון ש"ח)– חברת האשראי החוץ בנקאי מזיכרון יעקב פרסמה דוח רבעוני מצוין, תיק האשראי של החברה צמח בשיעור דו ספרתי נאה לצד שיפור בתשואה אשר תיק האשראי משיא לשוהם, מגמות אלה חוזקו ע"י שיפור בעלות המימון החיצוני, השילוב של שלושת מגמות אלה הוביל לרבעון עם תוצאה מצוינת.

אם לוקחים את נתוני הרבעון האחרון ומניחים הפסקה מוחלטת של צמיחת תיק האשראי, נכון למועד כתיבת שורות אלה, שוהם נסחרת במכפיל ~12.5 לרווח הנקי שלה, זה לא יקר אמפירית לטעמי ובנוסף אני סבור כי מגמת צמיחת תיק האשראי של שוהם תימשך ואף תואץ, המשמעות של כך היא כי שוהם בעצם נסחרת במכפיל חד ספרתי לרווח הצפוי ב-2022, זה כבר תמחור זול מאוד עבור חברה שהיא לכל דבר ועניין חברת צמיחה. אגב בנוגע לעתיד ממש לא חייבים להסתמך על דעתי, אפשר לראות את פעולותיו של אלי נידם, בעל השליטה בשוהם, לאחר פרסום הדוח אלי רכש מניות שוהם בהיקף של מעל ל-2 מיליון ₪.

אני רואה לעיתים ברשת דיונים על תוצאה רבעונית כזו או אחרת כמניע למכירה של החזקה, משקיעים "נכנסים ויוצאים", אני מכבד כל דרך בעולם ההשקעות כל עוד היא אינטליגנטית, עם זאת אני משתף אתכם שבאנפה כתפיסה אנחנו לא סוחרים סביב פוזיציות, אופק ההשקעה שלנו הוא שנים קדימה, מרעיון השקעה אשר נכנס לתיק אני מצפה להשיא IRR של כ-25%-40% לשנה על פני מספר שנים, זהו רף המינימום על מנת שרעיון יהיה אטרקטיבי מספיק להיכנס לתיק השותפות (IRR-תשואה מחולקת בזמן, תשואה שנתית לצורך הדיון הנוכחי), כל עוד התזה שלמה והכיוון חיובי אני לא סוחר סביב הפוזיציות, אם חברה בתיק פרסמה דוח רבעוני חלש אני בודק אמפירית האם כוח הרווח שלה נפגע והאם התזה כבר אינה בתוקף, אם התזה שרירה אנחנו נמשיך להחזיק, בתור כלל אצבע לא נמכור בגלל רבעון לא מייצג או בגלל אי עמידה בציפיות השוק.

 

המשקיע הדגול פיטר לינץ' אמר כי בסוף תהליך המחקר תזת השקעה צריכה להיות כתובה בפסקה או שניים, הסבר פשוט (אבל לא פשטני) מדוע זהו רעיון השקעה ראוי, לינץ' אף הציע שהרעיון יהיה מנוסח כך ש-"אפילו ילד בכתה ה' יכול להבינו", זו הפיסקה שלי הנוגעת לתזת ההשקעה בשוהם:

שוהם מובלת ע"י מנכ"ל-בעל שליטה מיומן ומקצועי אשר מחזיק חלק ניכר מהונו האישי בחברה, בטווח הזמן הבינוני תיק האשראי של שוהם יחצה את רף המיליארד ₪ תוך שמירה על תשואה דו ספרתית נמוכה לתיק האשראי, בנוסף צפוי שיפור בעלות מקורות ההון לצד שמירה על יעילות תפעולית טיפוסית.

כל זה מתכנס לכוח רווח שנתי מייצג אשר נע בטווח של 50-60 מיליון ₪, במכפיל רווח דו ספרתי נמוך אפשר לחשוב על ערך אשר גבוה ב-90%-140% ממחיר השוק הנוכחי, במכפילים פחות צנועים אנחנו כבר בטווחים אשר מגלמים תשואות גבוהות מאוד, כל זה ברמת סיכון מתקבלת על הדעת.

לסיכו (שווי שוק 276 מיליון ש"ח)- בנקודה מסוימת החודש תיק השותפות עלה בכ-4%, בסוף החודש החדשות בדבר ואריאנט האומיקרון הפילו את השווקים, התיק שלנו לא חמק מכך ובמקביל אחת מהחזקות השותפות, חברת התשתיות לסיכו, דיווחה על הפסד תפעולי בדוח הרבעוני שלה, ביום האחרון לחודש נובמבר ירידות במניית לסיכו גרעו כ-1.5% מתשואתנו החודשית.

לסיכו הינה חברה אשר לטעמי עוברת שינוי אסטרטגי די דרמטי, הצלחה בתהליך משמעה שינוי מהיסוד בפרופיל הרווחיות של לסיכו, בנקודת הזמן הנוכחית התארכות של פרויקטים עקב שיבושים אשר נוצרו בעקבות הקורונה הובילו לתקורות גבוהות יותר בפרויקטים ולשחיקה של שולי הרווח הגולמי בדגש על מגזר ההקמה בישראל.

השפעות כגון עלית מחירי חו"ג, התארכות זמני אספקה של ציוד וכן מגבלות על הבאת עובדים ומומחים מחו"ל הובילו את החברה להציג הפסד תפעולי בשלושת הרבעונים האחרונים, בתום הרבעון השני הציפייה הייתה כי עיקר ההוצאות הנוספות, אשר נובעות מהקורונה, כבר מאחורי החברה וניתן יהיה לראות התייצבות מסוימת בחצי השני של השנה.

כעת נראה כי הפרויקטים ההפסדים ילוו את החברה עד תום השנה, מהכתוב בדוח נראה כי החברה תנסה להתמודד מסחרית ומשפטית מול הלקוחות על סוגיית ההוצאות העודפות בזמן הקורונה, זו פרקטיקה אשר מאפיינת את הענף, ייתכן כי בעתיד החברה תוכל לגבות מלקוחותיה חלק מההוצאות העודפות הללו.

הדוחות הרבעוניים החלשים של לסיכו השנה נמצאים בסתירה מסוימת להתקדמות עסקית עקבית בדמות סדרת זכיות בפרויקטים משמעותיים, הללו מצטרפים לצבר ההזמנות התופח (שעומד כעת על מעל ל-1.5 מיליארד ₪). ראשית יש התקדמות ומה שנראה כהאצה של פרויקט משמעותי מאוד בגאנה, שנית זכייה בפרויקט משמעותי עבור "תאגיד בינלאומי בקריית גת", לאור היקף אותו מגה פרויקט של אותו תאגיד בינלאומי בקריית גת, אפשר להעריך בשמרנות כי יהיו עוד זכיות בפרויקטים שם, חלקם בהיקפים משמעותיים, מי שעשה את העבודה ובחן לעומק את המידע בדוחות השנתיים יודע כי סוג העבודות בפרויקטים הללו ריווחי בכמה מונים מאשר רב הפרויקטים שהחברה ביצעה בשנים האחרונות, המשמעות היא כי חלק מכובד מצבר ההזמנות הנוכחי של לסיכו מורכב היום מפרויקטים בעלי רווחיות גבוהה מאשר הפרויקטים אשר בוצעו בשנים האחרונות.

אם אני מבין נכון בין השורות, זו בעצם הבעיה אותה האסטרטגיה הנוכחית של לסיכו מנסה לפצח- למנוע תלות בסוג אחד של פרויקטים רווחיים במיוחד ולייצר פיזור גאוגרפי אשר בתורו יאפשר לגשת ולזכות בפרויקטים בעלי רווחיות משביעת רצון וזאת ללא תלות בלקוח משמעותי אחד או במתחולל בישראל.

דוחות חלשים לצד המשך זכיות בפרויקטים איכותיים הוביל השנה לדפוס במסגרתו מחיר המניה יורד משמעותית בסמוך לפרסום כל דוח לצד התאוששות ועליה ניכרת במחיר במהלך הרבעון וככל שהחברה המשיכה לדווח על זכיות בפרויקטים חדשים.

מאזן החברה איתן וכולל כמעט 140 מיליון ₪ מזומן וניירות ערך (~46 מיליון מזומן ונכסים פיננסיים נטו בנטרול הלוואות ואג"ח בדוח המאוחד) מה שיספק לחברה איתנות פיננסית עד שכלל הפעילות תתאזן, הנהלת החברה מחזיקה בכ-62% מהחברה, זהו ככל הנראה הנכס המרכזי בהונם האישי, אני סבור כי עובדה זו יוצרת עבורם תמריץ מצוין לפתור את הבעיות הנוכחיות ולהפיק את הלקחים הרלוונטיים לעתיד.

בכוונתי לעקוב בצמוד אחר הרווחיות והמאזן ברבעונים הקרובים, במקביל אני מעריך בשמרנות כי התזה לא השתנתה עמוקות, זו הפיסקה "הפיטר לינצ'ית" שלי על החברה:
בטווח הבינוני לסיכו תחצה את רף המיליארד שקלים הכנסות לשנה, החברה מגוונת את מקורות ההכנסה גאוגרפית ולמעשה סיימה לבנות שלוש זרועות בשלוש גאוגרפיות נפרדות: ישראל, ארה"ב (כיום בעיקר תשתיות כבישים) וגאנה\פרויקטים באפריקה באמצעות חבילת מימון בינלאומית.

כל זרוע תהווה מנוע צמיחה נפרד אשר תוכל לזכות בפרויקטים בעלי רווחיות משביעת רצון, כאשר אחד השווקים ייחלש, שוק אחר יתחזק ויאפשר לשמור על רצף פרויקטים איכותיים וכך ימנע את תופעת השחיקה בשולי הרווח אשר נצפתה בשנים האחרונות, בהינתן ותרחיש זה מתממש פרופיל הרווחיות של לסיכו יהיה שונה לחלוטין מהשנים האחרונות.

מיליארד שקלים הכנסות בשולי רווח גולמי של 12% משמעם 120 מיליון ₪ רווח גולמי, עלויות התפעול יעמדו ככל הנראה על 50-60 מיליון ₪ וכך לסיכו תציג 60-70 מיליון ₪ רווח תפעולי, עם נתון זה אפשר להסתכל על התמחור של חברות מקבילות בענף ולהבין שלחברה פוטנציאל להשאת תשואה משביעת רצון, אם החברה תציג מספר שנים רצופות תוצאות כאלה וזה יתקבע ככוח הרווח המייצג שלה, התוצאה יכולה להיות משמעותית מאוד לדעתי.

פה יש אולי מקום לציין הנחת יסוד בסיסית באנפה קפיטל, בוודאי שמתם לב שאין בשותפות יותר מידי מקבלי החלטות, כל החלטת השקעה לטוב או לרע הינה באחריותי הבלעדית, לאור העובדה שרב הונה של משפחתי מושקע בתיק השותפות אני לחלוטין אוכל את המרק אותו אני מבשל, מבנה זה של יישור קו ביני לבינכם לעולם לא ישתנה.

למי שמעוניין להעמיק בלסיכו כתבתי פוסט מפורט על החברה בבלוג.

 

סקירה זו התפרסמה לראשונה במכתב חודש נובמבר 2021 של קרן אנפה קפיטל אותה אני מנהל.

גילוי נאות: לקרן אנפה קפיטל תיתכן החזקה במניות של חברות המוזכרות בפוסט, אנו עלולים למכור מבלי להודיע בבלוג בכל רגע נתון, כל הכתוב פה אינו בגדר המלצה, על הקורא להניח כי כל מה שנכתב, נכתב מפוזיציה. אינני ערב לדיוק בפרטים והמידע המוצג, אם מצאתם טעות בכתוב אתם יותר ממוזמנים להאיר את עיני, לפני כל החלטת השקעה בשוק הון על המשקיע לבצע בדיקה עצמאית מעמיקה ו\או לקבל ייעוץ רלוונטי. נא לקרוא את הפטור מאחריות.

מדיניות תגובות: אני מתעקש להקפיד בבלוג על תרבות דיון מכבדת ובוגרת, תגובות תוקפניות, מתלהמות וכן הצעות שיווקיות מכל סוג שהוא לא יאושרו

18 תגובות

 1. נהדר

 2. כלל חשוב בהשקעות הינו סבלנות.
  לפעמים אנו לא סבלניים בלזכור את הכלל. פעמים אחרות ,צריך לחזור לתיזת ההשקעה ולראות אם אין שינוי לרעה.
  באופן אישי,שוהם ,בה אני מחזיק, דוח רבעון 2 היה סביר אך היו סימנים שהרווחיות עשויה להישחק.
  דוח רבעון 3 ניתץ את הספקות הללו. המניה לא הגיבה בהתאם אך הסבלנות תשתלם לי ולמשקיעים האחרים, כך אני מאמין

  • אייל ויצנר

   סבלנות חשובה לצד גיבוש דעה עצמאית מבוססת מסקנות אשר נובעות מעבודה אישית שהמשקיע ביצע בעצמו.

   אני סבור שהדוח של הרבעון השני השנה היה טוב, לא סביר- תיק האשראי צמח בכמעט 17% לעומת Q1, ה-IRR על התיק עמד על 11.8% וזה היה כמעט זהה ל-Q1, כלומר בלימה של מגמת השחיקה ב-IRR על התיק, הרווחיות גם השתפרה, כלל ה-KPI היו סה"כ חיוביים.

   המימוש במניה בעקבות הדוח היו ארוע מר שוק קלאסי, היה פער ציפיות אשר אינו רלוונטי לכיוון הכללי אליו שוהם מתקדמת ונבנית כעסק, בדיוק בנקודת זמן מסוג זה "הסבר פשוט" הוא כלי שימושי.

 3. שוהם היא חברה טובה אבל לטעמי היא לגמרי OVER RATED.
  המכפילים הגבוהים והערכת קצב גדילת הרווחים שלהם לטעמי מוגזמים לחלוטין.
  הרווחיות שלה תהיה באזור ה- 20-25 מליון בשנה ולהערכתי המניה שלה שווה לא יותר מ-
  400-500.
  הפימפום הבלתי פוסק שלה על ידי מובילי דעה הוא היחידי שמחזיק אותה ברמות הגבוהות הקודמות והנוכחיות שלה.

  • אייל ויצנר

   באופן כללי אני יכול להבין רתיעה של משקיע מלקחת חלק במה שמרחוק נראה כמו "Crowded trade", נקודתית במקרה זה אני חולק על הנחות היסוד שלך וכן על והטענות אשר העלית.

   ציינת "רווחיות באזור ה-20-25 מיליון בשנה" ברבעון האחרון שוהם הרוויחה 6.25 מלש"ח, כלומר 25 מיליון קצב שנתי בהנחת 0 צמיחה בתיק האשראי בעתיד, כלומר כבר עכשיו הרווחיות נמצאת בטווח העליון של ההערכה שלך.

   500 מיליון ש"ח שווי חברה שציינת (טווח עליון) נמצא במרחק של כמעט 70% ממחיר השוק הנוכחי.

   נכון לסוף הרבעון השלישי השנה תיק האשראי עמד ע"ס 545 מלש"ח, איך יראה דוח הרווח והפסד כשהתיק יעמוד על 750 מיליון או כשהתיק יגיע ל-1 מיליארד ש"ח?

   • * 400-500 מחיר מניה (לא שווי חברה).
    אני מעריך מאוד את דעתך – היא תמיד מנומקת ומעניינת ולכן אני קורא את דבריך באדיקות ובהנאה רבה.
    אנחנו מסכימים ששוהם היא חברה טובה המתפתחת יפה וצפוי לה עתיד וורוד. אנחנו חלוקים על קצב הצמיחה העתידי שלה ועל תנאי השוק העתידים (ובכלל זה מכפילי רווח מקובלים) שיאפשרו לה להגיע לערכי היעד שלך.
    התחזית שלי לשוהם צנועה הרבה יותר משלך ומכאן גם מחיר המניה הנמוך יותר. אכן היה לה רבעון טוב, אבל אני לא בטוח שהוא רבעון מייצג. בוא נראה את שוהם שומרת על קצב הרווחים הנוכחי…
    נמתין ונראה 🙂

 4. שלום אייל,
  הערכה רבה על הכתיבה המעניינת העניינית והמאוזנת.

  בסופו של יום שוהם היא חברה של איש אחד עד שלושה.
  אפשר לקרוא לחברה אלי נידם הלוואות. אלי ישן אין הלוואה כי אין מישהו אחר שיתן אותה.

  היכן החסם העליון בצמיחה לדעתך בלי קשר לגודל שוק האחב שקל לשים לו חסם דיי אינסופי.
  בסוף יש 5 ימי עבודה בשבוע ו24 שעות ביום, אבל אין התרחבות רוחבית של החברה.
  למעשה החברה חסרת צמיחה אורגנית. אומנם התיק צומח והמרווחים משתפרים אבל בהיבט הזה היכן אתה שם את העתיד? יש מספר שעות מוגבל ביום שאלי והסמנכל כספים שלו יכולים ללכת ולבדוק את הלווים.
  אין גיוסים ואין אוטומציה.
  זה נראה לא חדשני ולא סקלבילי, הלוואות אולד סקול.

  • אייל ויצנר

   תודה עופר, ראשית הערה לגבי דיוק המונחים: המוצר המרכזי של שוהם אינו מתן הלוואות כי אם ניכיון שיקים עסקיים, אלה שיקים אשר הופקו ע"י לקוח לספק בגין עבודה אשר בוצעה בפועל.

   טענת כי החברה אינה צומחת אורגנית ואינה סקלבילית- זו טענה שגויה מהיסוד, תיק האשראי הוא הנכס עמו מייצרים הכנסות בחברת אח"ב, זה הנכס שאתה רוצה לראות גדל.

   התיק של שוהם עמד בסוף 2020 על 339 מיליון וצמח ב-60% ל-545 מיליון, צמיחה זו תורגמה לעלייה של עשרות אחוזים ברווח הנקי, מה יותר סקלבילי מזה? צמיחה זו הושגה ע"ב התקורות הקיימות וע"ב גידול באשראי הניתן ללקוחות ללא רכישות או כל אירוע אקסוגני, שאלה טובה שכדאי אולי לשאול היא מה הגבול לגידול בתיק ע"ב המבנה הארגוני הקיים?

   נגעת בנקודות חשובות- סיכון איש מפתח, זה קיים בשוהם, קיים גם בקרב שחקניות אחרות בענף במידה כזו או אחרת.

   להבנתי נגעת בסוגיית המבנה הארגוני, שוהם צריכה להתפתח כארגון על מנת לתמוך בנפח פעילות משמעותי יותר, הרחבת מטה, השקעה במערכות מידע ועוד, אני מצפה לראות התפתחות בגזרה זו, זה גם יקטין בתורו סיכוני איש מפתח, יש דוגמאות בענף לשחקנים שבונים את עצמם כך בצורה מרשימה כמו מלרן (.י.ע).

   "היכן אתה שם את העתיד"- אני חושב שבפוסט כתבתי מה אני מצפה לראות קדימה.

   אתה משתמש במונחים כמו אוטומציה, חדשנות וכדומה, אבל אלה לא מטרות בפני עצמן, אלה אמצעים אשר מטרתם היא תמיכה בהשגת מטרה עסקית, שהיא השאת תשואה על ההון, בהקשר זה אפשר לציין שבקרוב נראה התחלה של פעילות מימון בחו"ל, יש כאן בנייה של יכולת חדשות, מוצר חדש ובגאוגרפיה חדשה, לדעתי הצלחה במאמץ זה תפזר חלק מהסיכון העסקי בשוהם.

 5. מסכים עם הקורא . שוהם לא חברה רעה, אבל לא עדיפה על מרבית חברות האח"ב הנסחרות בבורסה שחלקן היצגו השנה הרבה יותר קונסיסטנטיות בהתפתחות הדוחות. לדוגמא – מלרן ונאוי .
  נכון – דו"ח הרבעון השלישי של שוהם היה טוב מאוד, אבל הגיע אחרי סדרה של דוחות רבעוניים בינוניים במקרה הטוב, כולל הרבעון השני.

  לגבי לסיכו, יש חברות תשתית עם נתונים טובים משלה. לדוגמא – מנדלסון, שנמצאת לחלוטין מתחת לרדאר.

  • אייל ויצנר

   אני סבור שלשוהם יש מספר יתרונות ובפרמטרים מסויימים היא "זולה" לעומת קבוצת ההשוואה, במקביל אני סבור שיש כיום עוד הזדמנויות אטרקטיביות בענף.
   לא הייתי מתייחס למנדלסון ולסיכו כ-COMPS, הן פועלות בתחומים שונים תחת הכותרת "תשתיות", מה הופך את מנדלסון לאטרקטיבית לדעתך?

   • נכון שבתשתיות יש הרבה תת-התמחויות ופעילויות. ועדיין ניתן להשוות. אני משווה בין שתיהן , כי אשטרום ו/או שפיר הנדסה גדולות מדי מכדי להשוות אליהן .

    מנדלסון חברה שמנוהלת הרבה יותר טוב במשך שנים . מכפיל ההון שלה נמוך יחסית , ונמוך בהרבה מלסיכו . גם מכפיל הרווח שלה, אם מתעלמים מההפרשה החד-פעמית הגדולה למיסים ברבעון האחרון ( עקב ההפסד במשפט מול רשות המיסים ) אטרקטיבי ( לסיכו לא מצליחה בכלל להרוויח , וזה לאורך זמן ). מנדלסון פשוט לוקחת פרוייקטים רווחיים יותר מלסיכו ומנהלת אותם ברמת הוצאות סבירה.

    ג.נ. – מחזיק בסבלנות במנדלסון. עניין של זמן עד שהיא תתפרץ.

 6. תודה אייל.
  היכן אתה שם את העתיד הכוונה לצמיחה מעבר למיליארד, עם המבנה הארגוני הנוכחי קשה לדעת איפה נגמרת הספיקה של אלי כמי שחותם.
  אני גם מסכים עם אלעד, אלי זוכה להרבה הערכה ומוניטין חיתום בעוד שהתחום כולו עבר משבר קורונה ואף שחקן לא נמחק, אז היכן היתרון המובהק?
  הירידות האחרונות לא ככ מסבירות את היותה של שוהם אטרקטיבית תמחורית שכן ככל הידוע לי החזקת בה גם במחיר 1000 ובתיק 350~

  • אייל ויצנר

   עופר, כאמור מה לדעתי הופך את התמחור הנוכחי לאטרקטיבי מוסבר בפוסט.

   ההגעה ליעד עם אותו מספר טיפולוגי בן 1-מיליארד ₪ תיק אשראי, זה חתיכת הר שצריך לטפס עליו, אם וכשזה קורה ייווצר ערך רב למשקיעים שכן כוח הרווח של החברה יצמח במאות אחוזים.

   אני לא חולק עליך בסוגיית התשתית הארגונית, לטווח הבינוני-ארוך צריך להשקיע ולפתח את התחום בשוהם, לדעתי בחברה מבינים נקודה זו היטב.

 7. היי אייל תודה רבה לך על הכתיבה שלך. אתה מוסיף הרבה ערך לעוקבים שלך, במיוחד בשוק המניות המקומי.

  יש לי שאלה מאוד ממוקדת אלייך. אני מבין שאתה מכוון ל IRR של 20%+. אני כן חושב שסביר להניח ששוהם תגיע למילארד ש״ח המיוחלים אך השאלה היא מתי? ההון העצמי כרגע הוא כמעט 115 מיליון ש״ח. שוהם יכולה למנף בערך 5x. כלומר ההון העצמי הדרוש לתיק של מילארד ש״ח הוא לפחות 200 מיליון ש״ח. הרווח הנקי של החברה לפי הרבעון האחרון הוא 26 מיליון ש״ח, כלומר ייקח לשוהם טיפה יותר מ3 שנים להגיע להון עצמי של 200 מיליון ש״ח.

  שוהם משלמת דיבדנד של 10 מיליון ש״ח בשנה, אם אנחנו מניחים שהשארית של הרווח הנקי הוא 16 מיליון ש״ח, אנחנו מדברים כבר על 5 שנים וקצת להגעה להון עצמי של 200 מיליון ולתיק של מיליארד ש״ח.

  מעניין אותי האם אתה רואה את הדברים בצורה דומה?

  שאלה נוספת היא בהקשר של דילול בעלי המניות באמצעות גיוס הון ותגמול מניתי. בהקשר של שוהם, מה אתה חושב על זה? באופן כללי אני לא אוהב חברות שמדללות את בעלי המניות (בטח כאשר הן מחלקות דיבדידנד..)

  תודה,

  • אייל ויצנר

   תודה ריצ'רד, כשאני כותב טווח בינוני אני לרב חושב במונחי זמן של שנתיים-שלוש.
   שוהם הרוויחה ברבעון השלישי השנה 6.25 מיליון, ברבעון השני השנה שוהם הרוויחה 4.6 מיליון, ככל שתיק האשראי צומח הרווחיות עולה, אם השיפור ב-IRR על התיק אשר נצפה הרבעון יימשך, הרווחיות תעלה בקצב מהיר יותר, ה-25 מיליון RUN RATE שאתה רואה כיום לא בטוח יהיה ה-R.R העתידי.

   בהקשר זה- היום היה ארוע מאוד מעניין בחברת מיכמן שהיא שחקנית אחרת בענף, מיכמן גייסה 20 מיליון ש"ח חוב נחות, לפי ההודעה היא תוכל להשתמש בחוב הנחות להרחבת התיק ב-100 מיליון, כלומר בעלי החוב האחרים (הבנקים ומלווי האג"ח) רואים בשיכבה זו כמקבילה להון עצמי (בדומה למימון מזנין), בקיצור מסתבר שיש פתרונות גם לחסמי הון וקובננט.

   דילול כתוצאה מתגמול הוני- הכל שאלה של מינון, יש יתרונות וגם חסרונות לצורת תגמול זו, אציין רק שבחברת אח"ב צומחת ההון העצמי הוא יקר ערך, אישית הייתי שמח אם כל שקל שהורווח היה נשאר במאזן, השחקנים הטובים בענף יודעים לעשות תשואה על ההון של 20% וצפונה וכאשר מחלקים דיבידנד מאטים את צמיחת החברה, יוצרים ארוע מס ומחייבים את המשקיע לגרד בראשו ולמצוא רעיון אחר שיכול לעשות עבורו 20%+ תשואה על ההון.

 8. היי אייל
  רציתי לשאול מה קורה עם תחום האשראי חוץ בנקאי בסביבה אינפלציונית
  תודה

  • אייל ויצנר

   בשיחת ועידה ששוהם ערכה (אפשר לחפש ביוטיוב) נגעו בנקודה אקטואלית מאוד מעניינת בנושאי אינפלציה: עליית מחיר חומרי הגלם בתעשיית הנדל"ן לצד עליית שכר העובדים ומובילים לכך שגובה השיק הממוצע שמנכים עלה, זה תורם בעצם לצמיחת תיק האשראי.

   במבט רחב יותר על אינפלציה, אם במשק תועלה הריבית כתגובה להתפרצות אינפלציונית המח"מ הקצר של תיק האשראי יאפשר לשחקנים בענף לגלגל את התיק מהר ולהתאים את מחיר הכסף שהם גובים מלקוחותיהם לפרמיית הסיכון העדכנית במשק.

 9. תודה רבה

התגובות סגורות