פטור מאחריות

פטור מאחריות (Disclaimer) – הבלוג עוסק בהשקעות וכל הבוחר לקרוא את תוכן הבלוג בוחר להסכים לתנאים המופיעים מטה וכן לקבל אחריות אישית על כל שימוש בתוכן הבלוג.
כותבי הבלוג מעלים סקירות, ניתוחים והערכות סובייקטיביות בנוגע לניירות ערך ושווקים שונים, הסקירות כוללות לעתים הערכות בנוגע לשווי של ניירות ערך שונים ומגוונים. מכלול התכנים המובאים בבלוג הנם לצורך מידע כללי בלבד, אין לראות בהם משום המלצה לכדאיות השקעה בנייר ערך כלשהו ואין לראות בהם המלצה ו/או ייעוץ בנוגע לכדאיות ההשקעה בניירות ערך /או מכשירים פיננסיים שונים.
התכנים אינם יכולים להוות תחליף לייעוץ ספציפי המתייחס לנתונים וצרכים אישיים של הפרט.
כל העושה שימוש בתכני הבלוג עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו הבלעדית, מובהר כי לכותבים אין רישיון לייעוץ השקעות בנוסף ייתכן ולכותבים יהיה עניין אישי בניירות ערך שונים המוזכרים בבלוג.
השקעה בשוק ההון כוללת סיכון והרוכש נייר ערך זה או אחר עלול למצוא עצמו מאבד את כל השקעתו. טרם קבלת החלטת השקעה חובה על המשקיע לבצע בדיקת נאותות מעמיקה ו/או להתייעץ עם יועץ השקעות.
מחברי הבלוג אינם רואים עצמם אחראים לכל הפסד כספי אשר עלול להיגרם כתוצאה של קניה או מכירה של נייר ערך המוזכר בבלוג.

 

סגור לתגובות.